Over ons
biologische bakker Nijmegen
ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS EN CURSUSSEN STREEKBAKKER JORRIT
 

ARTIKEL 1  DEFINITIES

 • Opdrachtgever: degene met wie Streekbakker Jorrit een overeenkomst is aangegaan.
 • Deelnemer: de persoon die feitelijk aan de workshop of cursus deelneemt.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op workshops en cursussen georganiseerd door Streekbakker Jorrit.

  

 ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van workshops en cursussen door of namens Streekbakker Jorrit.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden dienen door Streekbakker Jorrit schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden is uitgesloten.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Streekbakker Jorrit is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

 

ARTIKEL 3  INSCHRIJVING EN BETALING WORKSHOPS EN CURSUSSEN

 1. Inschrijven voor een workshop of cursus gebeurt via de website streekbakkerjorrit.nl
 2. Workshops:
  1. Streekbakker Jorrit neemt de inschrijving voor een workshop alleen aan als de opdrachtgever het volledige inschrijvingsbedrag heeft voldaan.
  2. Na inschrijving en betaling ontvangt de opdrachtgever een elektronische ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt.
 3. Cursus:
  1. De opdrachtgever kan het volledige inschrijvingsbedrag ineens voldoen of kiezen voor een betalingsregeling. In het geval van een betalingsregeling neemt Streekbakker Jorrit de inschrijving alleen aan als de opdrachtgever binnen twee dagen na overeenstemming over de regeling de eerste overeengekomen termijn van het inschrijvingsbedrag heeft voldaan. De opdrachtgever ontvangt één of meer betaalverzoeken voor het resterende inschrijvingsbedrag vóór aanvang van de cursus. Het totale bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
  2. Als in geval van een betalingsregeling het niet mogelijk is om in contact te komen met de opdrachtgever of om tot overeenstemming te komen over de betalingsregeling vervalt de voorlopig inschrijving. Als de betaalverzoeken niet tijdig worden voldaan heeft Streekbakker Jorrit het recht de inschrijving te laten vervallen. Er worden dan €20,- administratiekosten ingehouden.
  3. Na inschrijving en betaling van het totale inschrijvingsbedrag is de inschrijving definitief.
 4. Alle workshops en cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 5. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website in te schrijven.
 6. Als een workshop of cursus vol zit, kan een persoon mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om op een maillijst geplaatst te worden.
 7. Als een persoon op de maillijst voor workshops en cursussen staat, stuurt Streekbakker Jorrit deze persoon een bericht als er ruimte is ontstaan of als er nieuwe workshops of cursussen zijn uitgeschreven. Deze persoon kan zich dan via de website www.streekbakkerjorrit.nl inschrijven. Dit bericht wordt tegelijkertijd naar meerdere personen gestuurd die op de maillijst staan. Wie zich als eerste inschrijft en het inschrijvingsbedrag (in geval van een cursus minimaal een deel hiervan) voldoet, kan deelnemen aan de workshop of cursus.
 8. Door de inschrijving verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden.

  

ARTIKEL 4  PRIJZEN 

 1. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
 2. De prijzen die Streekbakker Jorrit hanteert zijn per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeen gekomen.
 3. De prijzen zijn inclusief btw, inclusief cursusmateriaal, inclusief de grondstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de producten, inclusief de producten die worden aangeboden tijdens de workshop of cursus en inclusief de door de deelnemer vervaardigde eindproducten die deze mee naar huis neemt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeen gekomen.

  

ARTIKEL 5  ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER / DEELNEMER

 1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 2. Bij annulering tot vier weken voor een workshop of cursus wordt €10,- aan administratiekosten ingehouden. Bij annulering tussen vier weken en één week voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor de workshop of cursus wordt het volledige inschrijvingsbedrag in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens een workshop of cursus wordt geen geld teruggeboekt.
 3. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden, zoals andere baan, ziekte, overlijden.

 

ARTIKEL 6  VERHINDERING VAN DE DEELNEMER

 1. Als de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus of workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger vóór de workshop of cursus wordt aangemeld bij Streekbakker Jorrit. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde deelnemer kan worden overgeboekt naar een workshop of cursus op andere datum of data. Bij overboeking worden €10,- in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 7  VERPLAATSING OF ANNULERING DOOR STREEKBAKKER JORRIT

 1. Streekbakker Jorrit kan een workshop of cursusdag tot uiterlijk twee weken voor aanvang verplaatsen naar een andere datum. De deelnemer wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Als de deelnemer op de nieuwe datum niet kan deelnemen, wordt in overleg met Streekbakker Jorrit gekeken naar kosteloze annulering of deelname aan een andere workshop of cursusdag.
 2. Streekbakker Jorrit behoudt zich het recht voor een workshop of cursus op grond van onvoorziene omstandigheden te annuleren. De opdrachtgever wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Streekbakker Jorrit zal het door de opdrachtgever betaalde inschrijvingsbedrag terugboeken. Indien mogelijk biedt Streekbakker Jorrit een andere datum / data aan. Als de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag niet teruggeboekt.

  

ARTIKEL 8  KLACHTEN

 1. Als de deelnemer niet tevreden is over een workshop of cursus kan de deelnemer dit tijdens de workshop of cursus bij Streekbakker Jorrit melden zodat direct naar een oplossing gezocht kan worden. De deelnemer kan tevens een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt binnen drie werkdagen een reactie gegeven vanuit Streekbakker Jorrit.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

  

ARTIKEL 9  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Streekbakker Jorrit is niet aansprakelijk voor persoonlijk of lichamelijk letsel van de deelnemer, als gevolg van deelname aan een workshop of cursus.
 2. Streekbakker Jorrit is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde kleding of eigendommen.
 3. Streekbakker Jorrit is niet aansprakelijk voor eventueel door de deelnemer te maken kosten ten gevolge van de annulering van een workshop of cursus.

 

ARTIKEL 10  INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De inhoud van de website en de inhoud en cursusmaterialen van workshops en cursussen zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever en deelnemer mogen genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Streekbakker Jorrit (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 2. Als de opdrachtgever of de deelnemer het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Is de opdrachtgever of deelnemer een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 en € 50 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Is de opdrachtgever of deelnemer een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 en € 250 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Het verbeuren van de bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Streekbakker Jorrit waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  

Contact

Thijmstraat 119
6531 CP Nijmegen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
024 737 04 83

Openingstijden

di t/m za geopend
van 8.00 tot 15.00

zo en ma gesloten


grafisch ontwerp:
Hartebeest

technische realisatie
Ivo-Online

waar te koop

Contact

Thijmstraat 119
6531 CP Nijmegen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
024 737 04 83


Openingstijden

di t/m za geopend
van 8.00 tot 15.00

zo en ma gesloten


grafisch ontwerp:
Hartebeest

technische realisatie:
Ivo-Online